Varselmeldinger fra lister

Når det skjer en hendelse i en liste, sender listeboksen en varslingsmelding i dialogboksen boksen prosedyren i eier-vinduet. Liste-boksen varselmeldinger når en bruker velger, dobbeltklikker, eller avbryter en listeelement; Når listen får eller mister fokus på tastaturet; og når systemet ikke kan tildele nok minne for en liste-boksen forespørsel. En varslingsmelding sendes som en WM_COMMAND melding der signifikante ordet for parameteren wParam inneholder listen boksen identifikatoren, signifikante ordet av wParam inneholder varslingsmelding og lParam -parameteren inneholder vinduet kontrollhåndtaket.

En dialog boks prosedyren er ikke nødvendig å behandle disse meldinger; vindusprosedyre standard behandler dem.

Et program som skal overvåke og behandle følgende meldinger for boksen.

Varslingsmelding Beskrivelse
LBN_DBLCLK Brukeren dobbeltklikker et element i listen.
LBN_ERRSPACE Listen kan ikke tildele nok minne til å oppfylle en forespørsel.
LBN_KILLFOCUS Listeboksen mister fokus på tastaturet.
LBN_SELCANCEL Brukeren avbryter merking av et element i listen.
LBN_SELCHANGE Det merkede området i en liste er i ferd med å endre.
LBN_SETFOCUS Listeboksen mottar fokus på tastaturet.