LB_GETANCHORINDEX

Et program sender en LB_GETANCHORINDEX-melding til å hente indeksen for anker-element – det vil si varen som en sammensatt merket område starter fra. Flervalg strekker seg over alle elementer fra anker elementet til varen cirkumflekstegn.

LB_GETANCHORINDEX wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er indeksen for anker-elementet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_SETANCHORINDEX

Index