LB_GETITEMDATA

Et program sender en LB_GETITEMDATA-melding til å hente programdefinert 32-biters verdien forbundet med det angitte listeelementet.

LB_GETITEMDATA wParam = indeks (WPARAM);    / / vare index lParam = 0;                 / / brukt; må være null 

 

Parametere

index
Verdien av wParam. Angir indeksen for varen.

Windows 95 og Windows 98: Parameteren wParam er begrenset til 16-biters verdier. Dette betyr at lister ikke kan inneholde mer enn 32 767 elementer. Selv om antall elementer er begrenset, er den totale størrelsen i byte på elementer i en liste begrenset bare av tilgjengelig minne.

Returverdier

Returverdien er 32-biters verdien forbundet med elementet eller LB_ERR Hvis det oppstår en feil. Hvis elementet er i en liste som eier-tegnet for og ble opprettet uten den LBS_HASSTRINGS stilen, var dette 32-biters verdi i lParam -parameteren for LB_ADDSTRING eller LB_INSERTSTRING meldingen som lagt elementet i listeboksen. Ellers er det verdien i lParam av en LB_SETITEMDATA-melding.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_ADDSTRING, LB_INSERTSTRING, LB_SETITEMDATA

Index