LB_GETITEMRECT

Et program sender en LB_GETITEMRECT melding til Hent dimensjoner av rektanglet at grensene et listeelement som det vises i listeboksen.

LB_GETITEMRECT wParam = indeks (WPARAM);            / / vare index lParam = (LPARAM) RECT FAR LOCK+STJERNE(*) lprc; / / adresse av rektangel 

 

Parametere

index
Verdien av wParam. Angir nullbasert indeksen for varen.

Windows 95 og Windows 98: Parameteren wParam er begrenset til 16-biters verdier. Dette betyr at lister ikke kan inneholde mer enn 32 767 elementer. Selv om antall elementer er begrenset, er den totale størrelsen i byte på elementer i en liste begrenset bare av tilgjengelig minne.

lprc
Verdien av lParam. Pekeren til en RECT struktur som vil motta klienten koordinerer for varen i listeboksen.

Returverdier

Hvis det oppstår en feil, er returverdien LB_ERR.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, RECT

Index