LB_RESETCONTENT

Et program sender en LB_RESETCONTENT å fjerne alle elementer fra en liste.

LB_RESETCONTENT wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Denne meldingen returnerer ikke en verdi.

Merknader

Hvis du oppretter listen med en eier trukket stil, men uten den LBS_HASSTRINGS stilen, eieren av listen mottar en WM_DELETEITEM melding for hvert element i listen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, WM_DELETEITEM

Index