LB_ITEMFROMPOINT

Et program sender denne meldingen for å hente nullbasert indeks av varen nærmest angitt punkt i en liste.

LB_ITEMFROMPOINT wParam = 0;                / / ikke brukes, må være null lParam = (LPARAM) MAKELPARAM (xplass, yplass); / / koordinater til punkt 

 

Parametere

xplass
Verdien av signifikante ordet av lParam. Angir x-koordinaten til et punkt, i forhold til øverste venstre hjørne av klientområdet for listen.
yplass
Verdien av signifikante ordet av lParam. Angir y-koordinaten til et punkt, i forhold til øverste venstre hjørne av klientområdet for listen.

Returverdier

Returverdien inneholder indeksen til det nærmeste elementet i signifikante ordet. Signifikante ordet er null hvis angitt punkt er i klientområdet for listen, eller en Hvis det er utenfor klientområdet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger

Index