Om lister

Boksen listeelementer kan være representert av tekststrenger, punktgrafikk, eller begge deler. Hvis listen ikke er stor nok til å vise alle boksen listeelementene på en gang, kan listen har et rullefelt. Brukeren maneuvers gjennom boksen listeelementer, rulle listen når det er nødvendig, og markerer eller fjerner markeringen fra elementene. Hvis du velger et listeelement endres visuelle, vanligvis ved å endre tekst-og bakgrunnen til farger som er angitt av operativsystemet beregninger for valgte varer. Når brukeren velger et element eller fjernar merkt tekst fra et element, sender systemet en varslingsmelding til det overordnede vinduet i listeboksen.

En dialog-boksen prosedyre er ansvarlig for initialisering og overvåking sine underordnede vinduer, inkludert eventuelle lister. Dialogboksen boksen prosedyre kommuniserer med listen ved å sende meldinger til den, og ved å behandle meldingene sendt av listen. Hvis du vil ha mer informasjon om dialogbokser, kan du se Dialogbokser.

Hvis du vil ha generell informasjon om kontroller, kan du se Kontroller.

Index