LBN_SELCHANGE

Et program sender varslingsmelding LBN_SELCHANGE når valg i en liste er i ferd med å endre. Det overordnede vinduet i listeboksen mottar denne varslingsmelding gjennom WM_COMMAND-melding.

LBN_SELCHANGE idListBox = (int) LOWORD(wParam);  / / identifikator for listen boksen hwndListBox = (HWND) lParam;       / / håndtere til listen 

 

Merknader

Denne varslingsmelding sendes ikke hvis meldingen LB_SETCURSEL endrer det merkede området.

Denne varslingsmelding gjelder bare for en liste som har stilen LBS_NOTIFY.

For en liste med flere valg sendes LBN_SELCHANGE meldingen hver gang brukeren trykker en piltast, selv om det ikke endrer det merkede området.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_SETCURSEL, LBN_DBLCLK, LBN_SELCANCEL, WM_COMMAND

Index