LBN_KILLFOCUS

Et program sender varslingsmelding LBN_KILLFOCUS når en listeboks mister fokus på tastaturet. Det overordnede vinduet i listeboksen mottar denne varslingsmelding gjennom WM_COMMAND-melding.

LBN_KILLFOCUS idListBox = (int) LOWORD(wParam);  / / identifikator for listen boksen hwndListBox = (HWND) lParam;       / / håndtere til listen 

 

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LBN_SETFOCUS, WM_COMMAND

Index