LB_SETITEMDATA

Et program sender en LB_SETITEMDATA-melding til å angi en 32-biters verdien forbundet med det angitte elementet i en liste.

LB_SETITEMDATA wParam = indeks (WPARAM);    / / vare index lParam = (LPARAM) dwData;   / / verdi skal knyttes til varen 

 

Parametere

index
Verdien av wParam. Angir nullbasert indeksen for varen.

Windows 95 og Windows 98: Parameteren wParam er begrenset til 16-biters verdier. Dette betyr at lister ikke kan inneholde mer enn 32 767 elementer. Selv om antall elementer er begrenset, er den totale størrelsen i byte på elementer i en liste begrenset bare av tilgjengelig minne.

dwData
Verdien av lParam. Angir 32-biters verdien som skal knyttes til varen.

Returverdier

Hvis det oppstår en feil, er returverdien LB_ERR.

Merknader

Hvis elementet i en eier trukket liste for opprettet uten den LBS_HASSTRINGS stilen, erstatter denne meldingen 32-biters verdien i lParam -parameteren for LB_ADDSTRING eller LB_INSERTSTRING meldingen lagt elementet til listen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_ADDSTRING, LB_GETITEMDATA, LB_INSERTSTRING