GetActiveWindow

Funksjonen GetActiveWindow henter vindusreferansen til det aktive vinduet knyttet til kallende trådens meldingskøen.

HWND GetActiveWindow(VOID) 

Parametere

Denne funksjonen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er referanse til det aktive vinduet knyttet til kallende trådens meldingskøen. Ellers er returverdien NULL.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Tastatur Input oversikt, tastatur Input funksjoner, SetActiveWindow

Index