GetKBCodePage

&Notenbsp; Denne funksjonen er foreldet. Bruk den GetOEMCP -funksjonen til å hente OEM tegntabell identifikatoren for systemet.

GetKBCodePage -funksjonen returnerer den gjeldende tegntabellen.

UINT GetKBCodePage(VOID) 

Parametere

Denne funksjonen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er en identifikator for OEM-tegntabell eller det er standard-identifikator Hvis registerverdien ikke er lesbar. Hvis du vil se en liste over identifikatorer for OEM-tegntabell, se GetOEMCP.

Se også

Tastatur Input oversikt, tastatur Input funksjoner, GetACP, GetOEMCP

Index