GetKeyboardLayout

Funksjonen GetKeyboardLayout henter det aktive tastaturoppsettet for en bestemt tråd. Hvis dwLayout -parameteren er null, returneres oppsettet for den aktive tråden.

() HKL GetKeyboardLayout DWORD  dwLayout / / thread identifikator);
 

Parametere

dwLayout
Identifiserer tråden til spørring eller er null for gjeldende tråd.

Returverdier

Returverdien er den tastatur oppsett referansen for tråden. Lav ordet inneholder en språkidentifikator for inndataspråket og høy ordet inneholder en enhetsreferanse for det fysiske oppsettet for tastaturet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Tastatur Input oversikt, inndata fra tastaturet fungerer, ActivateKeyboardLayout, CreateThread, LoadKeyboardLayout

Index