Inndata fra tastaturet

Denne oversikten beskriver hvordan systemet genererer inndata fra tastaturet, og hvordan et program mottar og behandler disse inndataene.

Index