IsWindowEnabled

Funksjonen IsWindowEnabled bestemmer om det angitte vinduet er aktivert for mus og tastatur input.

BOOL IsWindowEnabled) HWND  hWnd / / håndtere til vinduet for å teste);
 

Parametere

hWnd
Håndtere til vinduet for å teste.

Returverdier

Hvis vinduet er aktivert, er returverdien ikke-null.

Hvis vinduet ikke er aktivert, er returverdien null.

Merknader

Et underordnet vindu mottar inndata bare hvis det er både aktivert og synlig.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Tastatur Input oversikt, tastatur Input funksjoner, EnableWindow, IsWindowVisible

Index