Å oversette tegn meldinger

En tråd som mottar Tegninndata fra brukeren må inkludere funksjonen TranslateMessage i sin meldingsløkke. Denne funksjonen undersøker virtual-key-koden for en tastetrykk-melding, og når koden tilsvarer et tegn, plasseres en tegn-melding i meldingskøen. Tegn-meldingen er fjernet og sendt for utskifting som neste gjentakelse av løkken melding; parameteren wParam av meldingen inneholder koden for tegnet.

Generelt, bør meldingsløkker i en tråd bruke TranslateMessage -funksjonen til å oversette hver melding, ikke bare virtual-key-meldinger. Selv om TranslateMessage har ingen innvirkning på andre typer meldinger, garanterer det at inndata fra tastaturet er riktig oversatt. Følgende eksempel viser hvordan du inkluderer funksjonen TranslateMessage i en typisk tråden meldingsløkke.

mens (GetMessage (amp; msg, (HWND) NULL, 0, 0)) {hvis (TranslateAccelerator (hwndMain, haccl og msg) == 0) {TranslateMessage(&msg); 
        DispatchMessage(&msg); 
    } 
} 

 

Index