GetKeyboardLayoutList

Funksjonen GetKeyboardLayoutList henter tastatur oppsett håndtakene tilsvarer gjeldende sett av inndata i systemet. Funksjonen kopierer håndtakene til den angitte bufferen.

() UINT GetKeyboardLayoutList Int  nBuff, / / size av buffer i matrise-elementHKL langt* lpList / / bufre for tastatur oppsett referanser);
 

Parametere

nBuff
Angir det maksimale antallet håndtakene som bufferen kan inneholde.
lpList
Pekeren til bufferen som mottar rekke tastatur oppsett håndtak.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, returverdien er antall oppsett håndtakene kopieres til bufferen, eller hvis nBuff er null, returverdien er størrelsen, i matriseelementer, på bufferen som er nødvendig for å motta alle gjeldende oppsett-referanser.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Tastatur Input oversikt, tastatur Input funksjoner, GetKeyboardLayout

Index