MapVirtualKey

Funksjonen MapVirtualKey oversetter (kart) virtual-key-koden til en verdi av skanning kode eller tegn eller oversetter en skanning-koden til en kode for virtual-key.

() UINT MapVirtualKey UINT  uCode, / / virtual-key kode eller Skann-kodeUINTuMapType / / oversettelse til å utføre);
 

Parametere

uCode
Angir virtual-key kode eller Skann koden for en nøkkel. Hvordan denne verdien tolkes avhenger av verdien for parameteren uMapType.
uMapType
Angir oversettelsen å utføre. Verdien for denne parameteren avhenger av verdien for parameteren uCode:
Verdi Betydning
0 uCode er en virtual-key-kode og er oversatt til en kode for skanning. Hvis det er en virtuell-nøkkel koden som ikke skiller mellom venstre - og høyre - hand nøkler, returneres koden venstre skanning. Hvis det er ingen oversettelse, returnerer funksjonen 0.
1 uCode er en kode for skanning, og er oversatt til en virtuell-nøkkel koden som ikke skiller mellom venstre - og høyre - hand nøkler. Hvis det er ingen oversettelse, returnerer funksjonen 0.
2 uCode er en virtual-key-kode og er oversatt til en verdi for unshifted tegn i ordet signifikante av verdien som returneres. Død nøkler (diakritiske tegn) er angitt ved å angi øverste bit av verdien som returneres. Hvis det er ingen oversettelse, returnerer funksjonen 0.
3 uCode er en kode for skanning, og er oversatt til en virtuell-nøkkel koden som skiller mellom venstre - og høyre - hand nøkler. Hvis det er ingen oversettelse, returnerer funksjonen 0.

Returverdier

Returverdien er en skanning kode, en virtuell tastekode eller en tegnverdi, avhengig av verdien av uCode og uMapType. Hvis det er ingen oversettelse, er returverdien null.

Merknader

Et program kan bruke MapVirtualKey til å oversette kodene for skanning til virtuelle tastekode konstantene VK_SHIFT, VK_CONTROL og VK_MENU, og omvendt. Disse oversettelsene skiller ikke mellom venstre og høyre forekomstene av SKIFT-, ctrl- eller alt-tastene. Et program kan få skanning koden tilsvarer den venstre eller høyre forekomsten av en av disse nøklene ved å kalle MapVirtualKey med uCode satt til en av følgende virtuellnøkkelkoden-konstanter.

VK_LSHIFT VK_RSHIFT
VK_LCONTROL VK_RCONTROL
VK_LMENU VK_RMENU

Disse konstantene med venstre - og høyre-atskillende er tilgjengelig for en applikasjon bare gjennom funksjonene GetKeyboardState, SetKeyboardState, GetAsyncKeyState, GetKeyStateog MapVirtualKey.

Windows CE: Windows CE støtter bare verdien 2 for parameteren uMapType – tilordning fra virtuelle nøkler til unshifted tegn.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.
Unicode:Implementert som Unicode- og ANSI-versjoner på Windows NT.

Se også

Tastatur Input oversikt, tastatur Input funksjoner, GetAsyncKeyState, GetKeyboardState, GetKeyState, SetKeyboardState

Index