CreateAcceleratorTable

Funksjonen CreateAcceleratorTable oppretter en accelerator-tabell.

 () HACCEL CreateAcceleratorTable LPACCEL  lpaccl, / / peker til struktur matrise med accelerator dataIntcEntries / / antall strukturer i matrisen);
 

Parametere

lpaccl
Pekeren til en matrise med ACCEL strukturer som beskriver tabellen accelerator.
cEntries
Angir hvor mange ACCEL strukturer i matrisen.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien referansen til tabellen opprettede accelerator Ellers, den er NULL. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Før et program lukkes, må det bruke funksjonen DestroyAcceleratorTable for å ødelegge alle accelerator tabellene den opprettet ved hjelp av funksjonen CreateAcceleratorTable.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.
Unicode:Implementert som Unicode- og ANSI-versjoner på Windows NT.

Se også

Tastatur gasspedalene oversikt, tastatur akseleratorfunksjoner, ACCEL, CopyAcceleratorTable, DestroyAcceleratorTable, LoadAccelerators, TranslateAccelerator

Index