Accelerator tabelloppretting

Flere trinn kreves for å opprette en tabell for akselerator for et program. Først, en ressursskript brukes til å opprette accelerator-tabellen ressurser og legge dem til programmets kjørbare fil. Under kjøring brukes den LoadAccelerators -funksjonen til å laste inn tabellen accelerator i minnet og hente referansen til tabellen accelerator. Denne referansen er sendes til TranslateAccelerator -funksjonen for å aktivere tabellen accelerator.

En Web Slice-tabell kan også opprettes for et program under kjøring ved å sende en rekke ACCEL strukturer til CreateAcceleratorTable -funksjonen. Denne metoden støtter brukerdefinerte akseleratorer i programmet. Som LoadAccelerators -funksjonen returnerer CreateAcceleratorTable en Web Slice-tabellen håndtak som kan sendes til TranslateAccelerator for å aktivere tabellen accelerator.

Systemet ødelegger automatisk accelerator-tabeller som er lastet inn av LoadAccelerators. En Web Slice-tabell som er opprettet av CreateAcceleratorTable må ødelegges før du lukker et program; Ellers er tabellen fortsetter å eksistere i minnet etter at programmet er lukket. En Web Slice-tabell er ødelagt ved å kalle DestroyAcceleratorTable -funksjonen.

En eksisterende accelerator-tabellen kan kopieres og endret. Den eksisterende tabellen for akselerator kopieres ved hjelp av funksjonen CopyAcceleratorTable . Etter at kopien er endret, vil et håndtak til den nye accelerator-tabellen hentes ved å kalle CreateAcceleratorTable. Håndtaket er endelig, ble sendt til TranslateAccelerator for å aktivere den nye tabellen.

Index