Ødelegge Accelerator-tabell-ressurs

Systemet ødelegger automatisk accelerator-tabell-ressurser som er lastet inn av LoadAccelerators -funksjonen, fjerner du ressursen fra minnet når programmet lukkes.

Index