CopyAcceleratorTable

Funksjonen CopyAcceleratorTable kopierer tabellen angitte hurtigtasten. Denne funksjonen brukes til å hente dataene accelerator-tabell som tilsvarer en accelerator tabellreferanse, eller å bestemme størrelsen på accelerator-tabelldata.

int () CopyAcceleratorTable HACCEL  hAccelSrc, / / håndtere accelerator-tabellen du vil kopiereLPACCELlpAccelDst, / / peker til struktur mottar kopiIntcAccelEntries / / antall poster i tabellen blir kopierte);
 

Parametere

hAccelSrc
Håndtere til akselerator tabellen du vil kopiere.
lpAccelDst
Pekeren til en rekke ACCEL strukturer hvor informasjonen accelerator-tabellen er som skal kopieres.
cAccelEntries
Angir hvor mange ACCEL strukturer for å kopiere til bufferen pekes til av parameteren lpAccelDst.

Returverdier

Hvis lpAccelDst er NULL, angir verdien som returneres antall oppføringer accelerator-tabellen i den opprinnelige tabellen. Ellers, den angir antall oppføringer i accelerator-tabellen som ble kopiert.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.
Unicode:Implementert som Unicode- og ANSI-versjoner på Windows NT.

Se også

Tastatur gasspedalene oversikt, tastatur akseleratorfunksjoner, ACCEL, CreateAcceleratorTable, DestroyAcceleratorTable, LoadAccelerators, TranslateAccelerator