Opprette tabellen Accelerator

Det første trinnet i å opprette en tabell for akselerator under kjøring er å fylle en rekke ACCEL strukturer. Hver strukturen i matrisen definerer et hurtigvalg i tabellen. Et hurtigvalg definisjonen inkluderer sin flagg, dens nøkkel og dens identifikator. ACCEL -strukturen har skjemaet følgende.

typeDef struct tagACCEL {/ / accl BYTE fVirt; 
    WORD-nøkkel; 
    WORD cmd; 
} ACCEL 

 

Du kan definere et hurtigvalg tastetrykk ved å angi en ASCII-tegnkode eller en virtual-key-kode i nøkkelen medlem av ACCEL -strukturen. Hvis du angir en kode for virtual-key, må du først inkludere FVIRTKEY-flagget i fVirt -medlem; Ellers tolker systemet koden som en ASCII-tegnkode. Du kan ta med flagget FCONTROL, FALT eller FSHIFT, eller alle tre, for å kombinere den ctrl, alt eller SKIFT-tasten med tastetrykket.

Opprette tabellen accelerator, sender du adressen til matrisen av ACCEL strukturer til funksjonen CreateAcceleratorTable . CreateAcceleratorTable accelerator tabellen opprettes, og returnerer håndtaket til tabellen.

Index