WM_INITMENUPOPUP

WM_INITMENUPOPUP-meldingen blir sendt når en miste-ned meny eller undermeny er om å bli aktiv. Dette gjør at et program du vil endre på menyen før den vises, uten å endre hele-menyen.

WM_INITMENUPOPUP hmenuPopup = wParam (HMENU);         / / håndtere til undermenyen
uPos = (UINT) gjentakelsesantallet;        / / undermenyelement Plasser fSystemMenu = HIWORD(lParam) (BOOL); / / flag Vindu-menyen 

 

Parametere

hmenuPopup
Verdien av wParam. Håndtere å miste-ned meny eller undermeny.
uPos
Verdien av signifikante ordet av lParam. Angir nullbasert relative posisjonen til menyelementet som åpner miste-ned meny eller undermeny.
fSystemMenu
Verdien av signifikante ordet av lParam. Angir om den miste-ned menyen er vindu -menyen (også kjent som System-menyen eller kontroll-menyen). Hvis menyen vindu -menyen, er denne parameterverdien TRUE; Ellers er det FALSE.

Returverdier

Hvis et program behandler denne meldingen, den egentlig skal returnere null.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Tastatur gasspedalene oversikt, tastaturet Accelerator meldinger, WM_INITMENU

Index