Kalle TranslateAccelerator-funksjonen

Behandle Hurtigvalg, må meldingsløkker i programmets (eller trådens) inneholde et kall til funksjonen TranslateAccelerator . TranslateAccelerator sammenligner tastetrykk til en Web Slice-tabell og, hvis det finnes en match, konverterer tastetrykkene til en melding for WM_COMMAND (eller WM_SYSCOMMAND). Funksjonen sender deretter meldingen til en vindusprosedyre for. Parametere for TranslateAccelerator -funksjonen inkluderer håndtaket til vinduet som skal motta WM_COMMAND meldinger, referanse til akselerator tabellen som brukes til å oversette hurtigvalg og en peker til en MSG -struktur som inneholder en melding fra køen. Eksemplet nedenfor viser hvordan du kaller TranslateAccelerator fra innenfor en meldingsløkke.

mens (GetMessage (amp; msg, (HWND) NULL, 0, 0)) {/ / sjekk for akselerator tastetrykk. 
 
  if (!.TranslateAccelerator (hwndMain, / / håndtere å motta vinduet haccel, / / håndtere til aktive accelerator tabell & msg)) / / adresse av meldingen data {
    TranslateMessage(&msg); 
    DispatchMessage(&msg); 
  } 
} 

 

Index