DestroyAcceleratorTable

Funksjonen DestroyAcceleratorTable ødelegger en Web Slice-tabell. Før et program lukkes, må det bruke denne funksjonen til å ødelegge alle accelerator tabellene den opprettet ved hjelp av funksjonen CreateAcceleratorTable.

BOOL DestroyAcceleratorTable) HACCEL  hAccel / / håndtere accelerator tabell);
 

Parametere

hAccel
Håndtere til tabellen accelerator å ødelegge. Denne referansen må være opprettet av et kall til funksjonen CreateAcceleratorTable.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Tastatur gasspedalene oversikt, tastatur akseleratorfunksjoner, CopyAcceleratorTable, CreateAcceleratorTable, LoadAccelerators, TranslateAccelerator

Index