Ikonet duplisering

Funksjonen CopyIcon overfører et håndtak på ikonet. Dette gjør at et program eller en DLL-fil å få sin egen hånd etter et ikon som eies av en annen modul. Deretter, hvis andre modulen er frigjort, Programmet kopierte ikonet vil fortsatt kunne bruke ikonet.

Funksjonen CopyImage oppretter et nytt ikon som er basert på det angitte kilde-ikonet. Det nye ikonet kan være større eller mindre enn-ikonet for kilde.

Du finner informasjon om å legge til, fjerne eller erstatte ikonet ressurser i en kjørbar fil (.EXE)-filer, se ressurser.

Index