DestroyIcon

Funksjonen DestroyIcon ødelegger et ikon og frigjør alle minne som opptas av ikonet.

BOOL DestroyIcon) HICON  hIcon / / håndtere ikonet for å ødelegge);
 

Parametere

hIcon
Håndtere til ikonet ødelegges. Ikonet må ikke er i bruk.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Det er bare nødvendig å ringe DestroyIcon for ikoner og pekere som er opprettet med funksjonen for CreateIconIndirect . Ikke bruk denne funksjonen for å ødelegge en delt ikonet. En delt ikonet er gyldig så lenge den ble lastet inn modulen blir værende i minnet. Følgende funksjoner skaffe en delt ikonet:

Windows CE: Funksjonen DestroyIcon kan kalles for ikonet-referansen som ble returnert fra CreateIconIndirect, ExtractIconEx, LoadImage eller LoadIcon. Ikonet referansen er ugyldig etter å DestroyIcon.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over ikoner, ikonet funksjoner, CreateIconIndirect