Ikonet skjerm

Du kan hente bildet for et ikon ved hjelp av funksjonen GetIconInfo , og kan tegne den ved hjelp av funksjonen DrawIconEx . Hvis du vil tegne standardbilde for et ikon, angir du DI_COMPAT-flagget i kallet til DrawIconEx. Hvis du ikke angir flagget DI_COMPAT, DrawIconEx , trekker du bildet som brukeren angav-ikonet.

Når systemet viser et ikon, må det pakke ut det aktuelle ikon bildet fra den.EXE eller.DLL-fil. Systemet bruker følgende trinn for å velge ikonbilde:

  1. Merk ressursen RT_GROUP_ICON. Hvis det finnes mer enn en slik ressurs, bruker Windows NT den første ressursen som er oppført i ressurs-skriptet mens Windows 95 velger den første ressursen som er oppført i alfabetisk rekkefølge.
  2. Velg riktige RT_ICON bildet fra RT_GROUP_ICON-ressursen. Hvis det finnes mer enn ett bilde, bruker systemet følgende kriterier for å velge et bilde:

&Notenbsp; Systemet behandler alle fargedybder over 8 eller flere bpp som likeverdige. Derfor er det ingen fordel av å inkludere et 16 x 16 256 fargebilde og et fargebilde på 16 x 16-16 i den samme ressursen – systemet vil bare velge den første som den støter på. Når skjermen er i 8 bpp modus, systemet vil velge en 16 Fargeikon over en 256 color-ikonet, og vil vise alle ikoner bruker standard systempaletten.

Index