Ikonet aktiveringspunktet

En av bildepunktene i et ikon er utpekt som aktiveringspunkt, som er punktet som systemet sporer og gjenkjenner som plasseringen av ikonet. Et ikon berøringspunkt er vanligvis pikselen som er plassert midt på ikonet. Hvis du bruker CreateIconIndirect -funksjonen til å opprette et ikon, kan du angi en hvilken som helst bildepunkt skal aktiveringspunktet.

Index