Ikoner

Et ikon er et bilde som består av et punktgrafikkbilde som er kombinert med en maske for å skape gjennomsiktige områder i bildet. Begrepet ikonet kan referere til ett av følgende:

Denne oversikten beskriver å opprette, vise, ødelegge og duplisere ikoner.

Index