Ikonet ødeleggelse

Når et program krever ikke lenger et ikon det opprettet ved hjelp av funksjonen CreateIconIndirect , bør det ødelegge ikonet. Funksjonen DestroyIcon ødelegger ikonet håndtaket og frigjør alle minne som brukes av ikonet. Programmer bør bruke denne funksjonen bare for ikoner som er opprettet med CreateIconIndirect; Det er ikke nødvendig å ødelegge andre ikoner.

Index