WM_ERASEBKGND

Et program sender WM_ERASEBKGND meldingen når vindusbakgrunn må bli slettet (for eksempel når du endrer størrelsen på et vindu). Meldingen sendes til å forberede en ugyldige delen av et vindu for å male.

WM_ERASEBKGND hdc = (HDC) wParam; / / håndtere til enheten sammenheng 

 

Parametere

hdc
Verdien av wParam. Håndtere til enheten sammenheng.

Returverdier

Et program skal returnere ikke-null hvis det sletter bakgrunnen; Ellers, den egentlig skal returnere null.

Merknader

Funksjonen DefWindowProc visker ut i bakgrunnen ved hjelp av klassen bakgrunnen penselen angitt av hbrBackground -medlemmet av den WNDCLASS -strukturen. Hvis hbrBackground er NULL, bør programmet behandle meldingen WM_ERASEBKGND og viske ut bakgrunnen.

Et program skal returnere ikke-null svar på WM_ERASEBKGND Hvis det behandler meldingen og sletter bakgrunnen; Dette indikerer at ingen ytterligere sletting er nødvendig. Hvis programmet returnerer null, vil vinduet forbli merket for sletting. (Vanligvis, dette betyr at fErase -medlem av PAINTSTRUCT -strukturen vil være SANN.)

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over ikoner, ikonet meldinger, BeginPaint, DefWindowProc, PAINTSTRUCT, WM_ICONERASEBKGND, WNDCLASS

Index