EN_ERRSPACE

Varslingsmelding EN_ERRSPACE sendes når en redigeringskontroll ikke kan tildele nok minne til å møte en bestemt forespørsel. Det overordnede vinduet i redigeringskontrollen mottar denne varslingsmelding gjennom WM_COMMAND-melding.

 EN_ERRSPACE idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam); / / identifikator for Rediger kontroll hwndEditCtrl = (HWND) lParam;      / / håndtere av redigeringskontroll 

 

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, WM_COMMAND

Index