EM_GETLINECOUNT

Et program sender en EM_GETLINECOUNT-melding til å hente antall linjer i et flerlinjet redigeringskontroll.

EM_GETLINECOUNT wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Verdien som returneres, er et heltall som angir hvor mange linjer i det flere linjer redigeringskontroll. Hvis ingen tekst er i redigeringskontrollen, er returverdien 1.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EM_GETLINE, EM_LINELENGTH

Index