EN_KILLFOCUS

Varslingsmelding EN_KILLFOCUS sendes når redigeringskontrollen mister fokus på tastaturet. Det overordnede vinduet i redigeringskontrollen mottar denne varslingsmelding gjennom WM_COMMAND-melding.

EN_KILLFOCUS idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam); / / identifikator for Rediger kontroll wNotifyCode = HIWORD(wParam);      / / varsling code hwndEditCtrl = (HWND) lParam;      / / håndtere av redigeringskontroll 

 

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EN_SETFOCUS, WM_COMMAND