EM_POSFROMCHAR

Et program sender meldingen EM_POSFROMCHAR til å hente koordinatene for det angitte tegnet i en redigeringskontroll.

EM_POSFROMCHAR wParam = (WPARAM) wCharIndex; / / nullbasert indeks over tegnet lParam = 0; / / ikke brukt 

Parametere

wCharIndex
Verdien av wParam. Angir nullbasert indeks til tegnet.

Returverdier

Returverdien er posisjonen til tegnet, (x, y). For en redigeringskontroll med én linje er y-koordinat alltid null.

Merknader

En returnerte koordinat kan være negativ Hvis tegnet har vært rullet utenfor klientområdet for edit-kontrollen. Koordinatene avkortes til heltallsverdier.

Hvis wCharIndex er indeksen for et linjeskilletegn, er returnerte koordinatene av plassering bare forbi det siste synlige tegnet på linjen.

Hvis wCharIndex er større enn indeksen for det siste tegnet i kontrollen, er returnerte koordinatene av posisjon bare forbi det siste tegnet i kontrollen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EM_CHARFROMPOS, POINTL

Index