Merke tekst

Når du har valgt en redigeringskontroll, kan brukeren velge tekst i kontrollen ved hjelp av musen eller tastaturet. Et program kan hente tegn start- og plasseringene til gjeldende valg i en redigeringskontroll ved å sende en EM_GETSEL melding for kontrollen. Returverdien for sluttplasseringen er større enn det siste tegnet i det merkede området (det vil si plasseringen av det første tegnet etter det siste tegnet i valgte).

Et program kan også merke tekst i en redigeringskontroll ved å sende en EM_SETSEL melding med start- og tegnet indekser for valg for kontrollen. Programmet kan for eksempel bruke EM_SETSEL med EM_REPLACESEL du vil slette teksten fra en redigeringskontroll.

Disse tre meldinger gjelder begge redigeringskontroller med én linje og flere linjer.

Index