Om redigeringskontroller

En redigeringskontroll er valgt og mottar inndata fokus når en bruker klikker musen inni den eller trykker tab-tasten. Etter at den er valgt, viser redigeringskontrollen teksten (Hvis noen) og et blinkende cirkumflekstegn som angir innsettingspunktet. Brukeren kan deretter skrive inn tekst, flytte innsettingspunktet eller merke tekst flyttes eller slettes ved å bruke tastaturet eller musen. En redigeringskontroll kan sende varselmeldinger til det overordnede vinduet i form av WM_COMMAND meldinger. Hvis du vil ha mer informasjon om meldinger fra en redigeringskontroll, kan du se Redigere varselmeldinger for kontrollen. Et overordnet vindu kan sende meldinger til en redigeringskontroll i en dialogboks ved å kalle SendDlgItemMessage -funksjonen. Hver av meldinger som sendes til redigeringskontroller drøftes i denne oversikten.

Systemet gir både enkeltlinje redigeringskontroller (en gang kalt SLEs) og funksjonen for redigeringskontroller for flere linjer (noen ganger kalt MLEs). Redigere kontroller tilhører klassen Rediger-vinduet.

En kombinasjonsboks er en kontroll som kombinerer mye av funksjonaliteten til en redigeringskontroll, og en liste. I en kombinasjonsboks, edit-kontrollen viser gjeldende utvalg og listeboksen presenterer en bruker kan velge alternativer. Hvis du vil ha mer informasjon om kombinasjonsbokser, kan du se Kombinasjonsbokser.

Mange utviklere bruke dialogboksene i det felles dialogboksen biblioteket (COMDLG32.DLL) til å utføre oppgaver som ellers kan kreve tilpasset redigeringskontroller. Du finner mer informasjon om vanlige dialogbokser, se Vanlige dialogboksen biblioteket.

Index