Endre formatering rektangel

Synligheten for en redigeringskontroll tekst er underlagt dimensjoner av sin vinduet rektangel og dens formatering rektangel. Vinduet rektanglet er klientområdet i vinduet som inneholder redigeringskontrollen. Formatering rektanglet har en konstruksjon som vedlikeholdes av systemet for å formatere teksten som vises i vinduet rektanglet. Når en redigeringskontroll vises først, er de to rektanglene identiske på skjermen. Et program kan gjøre formatering rektanglet større enn vinduet rektangel (og dermed begrense synligheten for Rediger kontrollens tekst) eller mindre enn vinduet rektangel (og dermed skape ekstra tomrom rundt teksten).

Et program kan angi koordinatene til en redigeringskontroll formatering rektangel ved å sende den EM_SETRECT post. EM_SETRECT meldingen også automatisk tegner over Rediger kontrollens tekst. For å etablere koordinatene for rektanglet formatering uten oppdatering kontrollens tekst, kan et program sende kontrollen en EM_SETRECTNP -melding. Hvis du vil hente koordinatene for rektanglet formatering, kan et program sende kontrollen en EM_GETRECT -melding. Disse meldingene gjelder bare multiline redigeringskontroller.

Index