EM_GETRECT

Et program sender en EM_GETRECT-melding til å hente formatering rektanglet av en redigeringskontroll. Formatering rektanglet er begrensende rektanglet av teksten. Begrensende rektanglet er uavhengig av størrelsen på vinduet redigeringskontroll.

EM_GETRECT wParam = 0;                    / / brukt; må være null lParam (LPARAM) (LPRECT) lprc; / / adresse av strukturen for rektangel 

 

Parametere

lprc
Verdien av lParam. Pekeren til den RECT struktur som mottar formatering rektangel.

Returverdier

Returverdien er ikke en meningsfylt verdi.

Merknader

Du kan endre formatering rektanglet av en multiline edit-kontrollen ved hjelp av EM_SETRECT og EM_SETRECTNP-meldinger.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EM_SETRECT, EM_SETRECTNP, RECT

Index