EM_REPLACESEL

Et program sender en EM_REPLACESEL-melding for å erstatte gjeldende valg i en redigeringskontroll med den angitte teksten.

EM_REPLACESEL fCanUndo = (BOOL) wParam;        / / flagg som angir om erstatning kan være angret lpszReplace = lParam (LPCTSTR);  / / peker til erstattingsstreng tekst 

 

Parametere

fCanUndo
Verdien av wParam. Angir om operasjonen erstatning kan angres. Hvis dette er sann, kan operasjonen kan angres. Hvis dette er USANN, kan ikke operasjonen angres.
lpszReplace
Verdien av lParam. Pekeren til en null-terminert streng som inneholder teksten du vil erstatte.

Returverdier

Denne meldingen returnerer ikke en verdi.

Merknader

Du kan bruke EM_REPLACESEL-melding til å erstatte bare en del av teksten i en redigeringskontroll. Hvis du vil erstatte hele teksten, bruker du WM_SETTEXT meldingen.

Hvis det er ingen gjeldende utvalg, settes den nye teksten inn ved gjeldende plassering av cirkumflekstegnet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, WM_SETTEXT

Index