EM_GETFIRSTVISIBLELINE

Et program sender en EM_GETFIRSTVISIBLELINE-meldingen for å fastslå den øverste synlege lina i en redigeringskontroll.

EM_GETFIRSTVISIBLELINE wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er nullbasert indeks av den øverste synlege lina i en Samkjøp redigeringskontroll. For redigeringskontroller med én linje er returverdien nullbasert indeksen for det første synlige tegnet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger

Index