EM_GETSEL

Et program sender en EM_GETSEL-melding for å få tegnet start- og plasseringer i gjeldende utvalg i en redigeringskontroll.

EM_GETSEL wParam = (WPARAM) (LPDWORD) lpdwStart; / / mottar Start posisjon lParam = (LPARAM) (LPDWORD) lpdwEnd;   / / mottar sluttplasseringen 

 

Parametere

lpdwStart
Verdien av wParam. Pekeren til en 32-biters verdi som mottar startposisjonen til det merkede området. Denne parameteren kan være NULL.
lpdwEnd
Verdien av lParam. Pekeren til en 32-biters verdi som mottar plasseringen av det første tegnet i nonselected etter slutten av det merkede området. Denne parameteren kan være NULL.

Returverdier

Returverdien er en nullbasert 32-biters verdi med startposisjonen av valget i signifikante ordet og plasseringen av det første tegnet etter at sist valgt tegn i ordet signifikante. Hvis en av disse verdiene overstiger 65, 535, returverdien er -1.

Merknader

I en rich edit-kontrollen, hvis den ikke helt markeringen i de første 64 K, bruke meldingen EM_EXGETSEL.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EM_EXGETSEL, EM_SETSEL

Index