EM_SETSEL

Et program sender en EM_SETSEL-postmelding for å velge et tegnområde i en redigeringskontroll.

EM_SETSEL wParam = (WPARAM) (INT) nStart;    / / starter Plasser lParam = (LPARAM) (INT) nEnd;      / / slutter posisjon 

 

Parametere

nStart
Verdien av wParam. Angir startplasseringen tegn for det merkede området.
nEnd
Angir sluttplasseringen tegn til det merkede området.

Returverdier

Denne meldingen returnerer ikke en verdi.

Merknader

I en rich edit-kontrollen, hvis den ikke helt markeringen i de første 64 K, bruke meldingen EM_EXSETSEL.

Hvis parameteren nStart er 0 og parameteren nEnd er-1, er all teksten i redigeringskontrollen valgt. Hvis nStart er-1, fjernes alle gjeldende utvalg. Cirkumflekstegnet plasseres på slutten av det merkede området angitt av det høyeste av de to verdiene nEnd og nStart.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EM_GETSEL, EM_REPLACESEL, EM_SCROLLCARET, EM_EXSETSEL

Index