WM_UNDO

Et program sender en WM_UNDO-melding til en redigeringskontroll for å angre den siste operasjonen. Når meldingen er sendt til en redigeringskontroll, gjenopprettes de tidligere slettet teksten eller slettes teksten ble lagt til tidligere.

WM_UNDO wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Hvis meldingen er vellykket, er returverdien TRUE; Ellers er det FALSE.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, WM_CLEAR, WM_COPY, WM_CUT, WM_PASTE