EM_EMPTYUNDOBUFFER

Et program sender en EM_EMPTYUNDOBUFFER-melding for å tilbakestille angring flagg en redigeringskontroll. Angre-flagget er angitt når en operasjon i redigeringskontrollen kan angres.

 EM_EMPTYUNDOBUFFER wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Denne meldingen returnerer ikke en verdi.

Merknader

Angre flagget tilbakestilles automatisk når redigeringskontrollen mottar en melding som WM_SETTEXT eller EM_SETHANDLE.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EM_CANUNDO, EM_SETHANDLE, EM_UNDO, WM_SETTEXT

Index