EN_MAXTEXT

Varslingsmelding EN_MAXTEXT sendes når det gjeldende tekstinnsettingspunktet har overskredet det angitte antallet tegn for redigeringskontrollen. Tekstinnsetting har blitt avkuttet.

Denne meldingen sendes også når en redigeringskontroll har ikke ES_AUTOHSCROLL-stil, og hvor mange tegn som skal settes inn ville overskride bredden på redigeringskontrollen.

Denne meldingen sendes også når en redigeringskontroll har ikke ES_AUTOVSCROLL-stil, og det totale antallet linjer som følge av et tekstinnsettingspunkt ville overskride høyden på redigeringskontrollen.

Det overordnede vinduet i redigeringskontrollen mottar denne varslingsmelding gjennom WM_COMMAND-melding.

EN_MAXTEXT idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam); / / identifikator for Rediger kontroll hwndEditCtrl = (HWND) lParam;      / / håndtere av redigeringskontroll 

 

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger

Index