EM_GETLINE

Et program sender en EM_GETLINE-melding til å kopiere en tekstlinje fra en redigeringskontroll, og plassere den i en angitt buffer.

 EM_GETLINE wParam = (WPARAM) linje;          / / linje for å hente lParam = (LPARAM) (LPCSTR) lpch; / / adresse på bufferen for linje 

 

Parametere

linje
Verdien av wParam. Angir nullbasert indeks av linjen til å hente fra en Samkjøp redigeringskontroll. Verdien null angir den øverste linjen. Denne parameteren ignoreres ved en redigeringskontroll med én linje.
lpch
Verdien av lParam. Pekeren til bufferen som mottar en kopi av linjen. Det første ordet i bufferen angir maksimalt antall tegn som kan kopieres til bufferen.

Returverdier

Returverdien er antall tegn som er kopiert. Returverdien er null hvis linjenummeret som er angitt av parameteren linje er større enn antall linjer i redigeringskontrollen.

Merknader

Kopierte linjen inneholder ikke en nulltegnet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EM_LINELENGTH, WM_GETTEXT

Index