EM_FMTLINES

Et program sender en EM_FMTLINES-melding til å angi flagget inkludering av myk linje skifttegn på eller av i et flerlinjet redigeringskontroll. Et mykt linjeskift består av to linjeskift og et linjeskift, og settes inn på slutten av en linje brytes på grunn av brytes.

EM_FMTLINES wParam = (WPARAM) (BOOL) fAddEOL;  / / linje pause flagg lParam = 0;             / / brukt; må være null 

 

Parametere

fAddEOL
Verdien av wParam. Angir om mykt linjeskift tegn som skal settes inn. Verdien TRUE setter inn tegn; verdien FALSE fjerner dem.

Returverdier

Returverdien er identisk med parameteren fAddEOL.

Merknader

Denne meldingen påvirker bare bufferen som returneres av EM_GETHANDLE-meldingen og teksten som returneres av WM_GETTEXT-meldingen. Den har ingen innvirkning på visningen av teksten i redigeringskontrollen.

EM_FMTLINES meldingen påvirker ikke en linje som slutter med et hardt linjeskift. En hardt linjeskift består av en vognretur og et linjeskift.

Vær oppmerksom på at størrelsen på teksten endres når denne meldingen er behandlet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EM_GETHANDLE, WM_GETTEXT

Index